ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7 วัน 5 คืน

อัมมาน - เจอราช - อัจลุน - เพตรา - วาดิรัม - JEEP TOUR - อควาบา AQABA - เรือท้องกระจก - เครัคหรือโชบัค - MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea - ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL - CARREFOUR

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง