ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5วัน 3คืน

• เยี่ยมชม อุโมงค์หิ่งห้อย Umihotaru
• นมัสการไหว้ พระใหญ่ไดบุสซึ
• ชม หุบเขาโอวาคุดานิ
• สัมผัสประสบการณ์การ ชงชา แบบญี่ปุ่น
• ชมความงามของ ชิบะซากุระ
• เก็บภาพความประทับใจ ภูเขาไฟฟูจิ
• นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
• อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งในโตเกียว เลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง