ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน

ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซูซัง -ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ
ลานสกี-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC duty free -อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-mitsui outlet-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง