ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI SAKURA 5 วัน 3 คืน

ทะเลสาบฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด-โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุซะ- ร้าน AKA JEWELRY-ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัน-ร้านดองกี้- อิออนมอลล์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง