ทัวร์อินเดีย COLORFUL KASHMIR 6 วัน 4 คืน

กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค -สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ทะเลสาบดาล -สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา -ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง