ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน TG

ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์ มรดกโลกทางธรรมชาติ
ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน หลังคาอินโดจีน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง