ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก 4 วัน 3 คืน

ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรักเมือง-มรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร-พระราชวังไดโนย-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง