ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ
ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง